.: szukaj
 Szukaj w bieżącej kategorii
 Szukaj w całym sklepie

.: filtr
  Cena Produktu
  od      do   


.: logowanie
Email:
Hasło:
.: koszyk
Liczba produktów: 0
Ilość sztuk: 0
Wartość: 0 zł.
pokaż koszyk >>>
.: promocje
Cena: 139.00 zł
Sposób zamawiania
 • Firma Multi-elektronik, zwana dalej Sprzedawcą, przyjmuje zamówienia składane telefonicznie, faksem, listownie, emailem, osobiście i za pomocą strony internetowej.
 • Sprzedawca wystawia dokument sprzedaży do każdej dokonanej transakcji. Dokumentem tym może być faktura VAT lub paragon fiskalny. Faktura VAT wystawiana jest wszystkim Klientom, którzy podając swoje dane zaznaczą iż chcą otrzymywać fakturę VAT. Pozostali Klienci otrzymują paragon fiskalny.
 • Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania zamówień.
 • Zamówienie Klienta musi zostać potwierdzone przez Sprzedawcę aby można było uważać, że zostało przyjęte do realizacji.
 • Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć elementy zgodnie z zamówieniem Klienta, chyba że będzie to niemożliwe z przyczyn od Sprzedawcy niezależnych.
 • Jeżeli w chwili złożenia zamówienia, część towarów chwilowo nie jest dostępna, Sprzedawca informuje o tym Kupującego oraz dokonuje wysyłki produktów dostępnych.
 • Kupujący obowiązany jest zbadać stan przesyłki niezwłocznie po jej otrzymaniu. Jeżeli Kupujący stwierdzi uszkodzenie opakowania, ubytek zawartości lub uszkodzenie przesyłki obowiązany jest niezwłocznie zgłosić to przewoźnikowi. Wraz z towarem Sprzedawca dostarcza Kupującemu pisemną specyfikację zamówienia.
Ceny
 • Ceny zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
 • Ceny mogą ulegać zmianom wynikającym w szczególności ze wzrostu opłat celnych, podatków, zmian kursów walut oraz z innych czynników, na które Sprzedawca nie ma wpływu. Jednakże cena podana przez Kupującego w zamówieniu, po potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedawcę, nie podlega zmianom.
Sposób zapłaty
 • Sprzedawca akceptuje płatności dokonane w następujący sposób: pobranie przy odbiorze paczki, przedpłata na konto lub przelew bankowy (dla stałych klientów), płatność gotówką.
 • Klient ma możliwość negocjowania warunków zapłaty. W celu uzgodnienia warunków płatności prosimy kontaktować się ze Sprzedawcą.
 • Uzyskanie odroczonego terminu płatności wymaga przesłania aktualnych dokumentów rejestracyjnych firmy i akceptacji Sprzedawcy.
 • W przypadku zamówień z formą płatności PRZEDPŁATA w ciągu 1 dnia roboczego od złożenia zamówienia na podane konto email zostanie wysłana faktura proforma (z numerem konta bakowego) wraz z potwierdzeniem terminu realizacji zamówienia. Zamówienie będzie realizowane po potwierdzeniu wpłaty na nasze konto.
Koszty przesyłki
 • Koszty przesyłki ponosi Klient, chyba że zostanie ustalone inaczej na podstawie odrębnej umowy między Klientem a Sprzedającym. Koszty te zależą od wagi przesyłki i terminu doręczenia.
Ograniczenie odpowiedzialności
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w załączonej w Internecie dokumentacji technicznej. Parametry i opisy oferowanych produktów są tylko orientacyjne i nie mogą stanowić podstawy do żądania odszkodowania.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia dostarczonych produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu dostawy, dostarczenia produktów o parametrach innych niż te zawarte na stronie internetowej, niedostarczenia produktu lub zmiany cen.
Gwarancja i reklamacje
 • Wszystkie proponowane przez nas produkty są fabryczne nowe i posiadają gwarancję przyznawaną przez producenta. Okres gwarancji zależy więc od producenta.
 • Gwarancja nie obejmuje:
  • wad spowodowanych używaniem towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem, niewłaściwą konserwacją lub niewłaściwym zamontowaniem przez Kupującego,
  • wad spowodowanych naprawami dokonanymi przez Kupującego we własnym zakresie,
  • wad, które powstały w wyniku użycia dostarczonego przez Kupującego materiału lub z powodu stosowanego przez Kupującego rozwiązania.
 • Obowiązki gwarancyjne polegają na usunięciu wad lub wymianie towaru na towar wolny od wad. O sposobie realizacji obowiązków gwarancyjnych decyduje Sprzedawca.
 • Jeżeli usunięcie wady lub wymiana towaru na towar wolny od wad jest niemożliwa lub nadmiernie utrudniona, Sprzedawca może zamiast tego odstąpić od umowy za zwrotem Kupującemu ceny towaru. Jeżeli tylko część zakupionych towarów podlega zwrotowi z powodu ich wadliwości (na skutek częściowego odstąpienia przez Sprzedawcę od umowy), Sprzedawca zwraca Kupującemu cenę tej części towarów. W przypadku, gdy zwracany towar ma cechy zużycia będącego następstwem nieprawidłowej eksploatacji, cena podlegająca zwrotowi może ulec odpowiedniemu obniżeniu. W przypadku odstąpienia przez Sprzedawcę od umowy (w całości lub w części) Kupujący obowiązany jest odesłać Sprzedawcy na własny koszt zakupiony towar w takiej samej ilości i w takim samym stanie, w jakim został mu wydany, odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w transporcie.
 • Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady towaru jest ograniczona wyłącznie do zobowiązań, które wynikają z niniejszej gwarancji.
 • Reklamacja musi zawierać dokładny opis przyczyny reklamacji oraz kopię dowodu zakupu.
 • Reklamacje ilościowe mogą być zgłaszane nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przesyłki.
Zwroty towaru
 • Kupujący może za uprzednią zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie lub poprzez email dokonać zwrotu towaru lub jego wymiany. Sprzedawca ma prawo uwarunkować wydanie zgody od zatrzymania części zwracanej Kupującemu ceny odpowiadającej poniesionym kosztom.
 • Kupującemu nie przysługuje prawo do zwrotu lub wymiany towarów, które zostały zakupione przez Sprzedawcę na odrębnych zasadach, wyłącznie na potrzeby zamówienia Kupującego.
 • W przypadku zwrotu towaru lub jego wymiany, Kupujący obowiązany jest odesłać towar na swój koszt, w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu na adres Sprzedawcy wraz z dokumentami zakupu.
 
AKCESORIA KOMPUTEROWE - Elektroniczny sklep internetowy - Multielektronik - Części i podzespoły elektroniczne - Opole
Zalecana rozdzielczość nie mniejsza niż 1024x768
Sklepy Internetowe Redsoft.pl